कार्यक्रम तालिका

सबै

शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
भेरि खबर 06:30 am - 06:40 am
टाइगर खबर 06:40 am - 07:00 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
भेरि हाइलाइट्स 11:00 am - 11:10 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
विहानी प्रशारण समाप्त 12:15 pm - 2:45 pm
दिवा प्रशारण शुभारम्भ 2:45 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
भेरि हाइलाइट्स 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
टाइगर खबर 6:40 pm - 7:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बि.बि.सि. साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
प्रशारण समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
भेरि खबर 06:30 am - 06:40 am
टाइगर खबर 06:40 am - 07:00 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
भेरि हाइलाइट्स 11:00 am - 11:10 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
विहानी प्रशारण समाप्त 12:15 pm - 2:45 pm
दिवा प्रशारण शुभारम्भ 2:45 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
भेरि हाइलाइट्स 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
टाइगर खबर 6:40 pm - 7:00 pm
नमस्ते टाइगर (सौगात श्रेष्ठ) 7:10 pm - 7:55 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बि.बि.सि. साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
प्रशारण समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
भेरि खबर 06:30 am - 06:40 am
टाइगर खबर 06:40 am - 07:00 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
भेरि हाइलाइट्स 11:00 am - 11:10 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
विहानी प्रशारण समाप्त 12:15 pm - 2:45 pm
दिवा प्रशारण शुभारम्भ 2:45 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
भेरि हाइलाइट्स 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
टाइगर खबर 6:40 pm - 7:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बि.बि.सि. साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
प्रशारण समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
ठाकुरबाबा नगरपालिका गतिबिधि 7:35 pm - 7:50 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
ठाकुरबाबा नगरपालिका गतिबिधि 07:30 am - 07:45 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
विहानी प्रशारण समाप्त 12:15 pm - 2:45 pm
दिवा प्रशारण शुभारम्भ 2:45 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
भेरि खबर 06:30 am - 06:40 am
टाइगर खबर 06:40 am - 07:00 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
भेरि हाइलाइट्स 11:00 am - 11:10 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
विहानी प्रशारण समाप्त 12:15 pm - 2:45 pm
दिवा प्रशारण शुभारम्भ 2:45 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
भेरि हाइलाइट्स 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
टाइगर खबर 6:40 pm - 7:00 pm
नमस्ते टाइगर (तारा के.सी.) 7:10 pm - 7:55 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बि.बि.सि. साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
संवेग - मुक्तकिय सहयात्रा (सौगात श्रेष्ठ) 9:20 pm - 9:55 pm
प्रशारण समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
शुभारम्भ 05:00 am - 05:05 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
भेरि खबर 06:30 am - 06:40 am
टाइगर खबर 06:40 am - 07:00 am
शुभ विहानी (भिमा कंडेल) 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
उज्यालो फल्चा 07:30 am - 08:00 am
थाहन खबर 08:00 am - 08:15 am
मै सरी सुनाखरी (फोनिन) 08:20 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
मिनी बाईबल 09:15 am - 10:00 am
रोजाईका गितहरु (बिमला ढकाल) 10:10 am - 11:00 am
भेरि हाइलाइट्स 11:00 am - 11:10 am
टाइगर क्विज (सौगात श्रेष्ठ) 11:10 am - 11:55 am
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:15 pm
SMS & MORE (RJ Saugat) 2:05 pm - 2:55 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:15 pm
भेरि हाइलाइट्स 5:00 pm - 5:10 pm
नेपाल खबर 6:00 pm - 6:15 pm
भेरि खबर 6:30 pm - 6:40 pm
टाइगर खबर 6:40 pm - 7:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बि.बि.सि. साँझ पख 8:45 pm - 9:15 pm
प्रशारण समाप्त 10:00 pm - 00:00 am